Anti-Money Laundering Law

🇬🇧 Anti-Money Laundering law (AML law)

As a PSD2-licensed company, we are required to comply with the requirements of the Anti-Money Laundering Law. What does it mean and how will it affect you?

This law’s objective is to prevent illegal activities in bank accounts. Banks and other regulated entities like Spendee are obliged to track and report suspicious activities that could be connected to money laundering or financing of terrorism. Because of this, we need additional information from our users: nationality, personal ID and permanent stay address.

This information won’t be used in any way other than to comply with the AML law.


🇨🇿 Zákon proti praní špinavých peněz

Jako společnost s licencí Poskytovatele informací o platebním účtu od České národní banky jsme povinni dodržovat Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Zákon č. 253/2018 Sb). Co to ovšem znamená a jak budeme s vašimi informacemi nakládat?

Tento zákon slouží k odhalování nelegálních aktivit na bankovních účtech. Musí ho povinně dodržovat například banky, které sledují a nahlašují podezřelé transakce, které by mohly být spojené s praním špinavých peněz nebo s financováním terorismu. Spendee se tento zákon v jeho současné podobě týká také, jakkoli se vám to může zdát zvláštní (nelegální aktivity na účtu už přeci monitoruje banka, kterou si do Spendee napojujete).

Informace, které od vás pro tento účel navíc potřebujeme, tedy státní občanství, trvalé bydliště a rodné číslo (nebo datum narození u cizinců) nepoužijeme za žádným jiným účelem než pro dodržení naší zákonné povinnosti. Spendee je regulovaný subjekt a bezpečnost vašich dat je pro nás hlavní prioritou, takže se o své osobní údaje nemusíte bát.


🇧🇪 Anti-Money Laundering law (AML law)

Dank diesem Gesetz werden die illegalen Aktivitäten auf den Bankkonten entdeckt. Dieses Gesetz muss zum Beispiel von den Banken eingehalten werden, die die verdächtigen Transaktionen (Geldwäsche oder Finanzierung des Terrorismus) melden. Dieses Gesetz betrifft auch Spendee. Dies können Sie als seltsam finden (die illegalen Aktivitäten auf den Konten werden doch bereits von der Bank beurteilt, die Sie in Spendee verbinden).Die noch von Ihnen benötigten Informationen - Staatsangehörigkeit, Hauptwohnsitz und Personalausweis - verwenden wir nur im Rahmen der Gesetzeinhaltung. 
Spendee ist ein regulierter Subjekt und die Sicherheit Ihrer Daten ist für uns Hauptpriorität. Sie brauchen also keine Angst um Ihre Personalangaben, zu haben.

🇫🇷 Anti-Money Laundering law (AML law)

Une licence PSD2 pour société est requise pour prévenir le blanchiment d'argent. Qu'est ce que cela veut dire et en quoi cela vous concerne?

L'objectif de cette loi est de prévenir les activités illégales sur les comptes bancaires. Les banques et autres entités réglementées comme Spendee sont tenues de suivre et de signaler les activités suspectes qui pourraient être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. Pour cette raison, nous avons besoin d'informations supplémentaires de la part de nos utilisateurs : nationalité, identité personnelle et adresse de séjour permanente.

Ces informations ne seront pas utilisées autrement que pour se conformer à la loi AML.


Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.