Anti-Money Laundering Law

🇨🇿

Zákon proti praní špinavých peněz

Jako společnost s licencí Poskytovatele informací o platebním účtu od České národní banky jsme povinni dodržovat Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Zákon č. 253/2018 Sb). Co to ovšem znamená a jak budeme s vašimi informacemi nakládat?

Tento zákon slouží k odhalování nelegálních aktivit na bankovních účtech. Musí ho povinně dodržovat například banky, které sledují a nahlašují podezřelé transakce, které by mohly být spojené s praním špinavých peněz nebo s financováním terorismu. Spendee se tento zákon v jeho současné podobě týká také, jakkoli se vám to může zdát zvláštní (nelegální aktivity na účtu už přeci monitoruje banka, kterou si do Spendee napojujete).

Informace, které od vás pro tento účel navíc potřebujeme, tedy státní občanství, trvalé bydliště a rodné číslo (nebo datum narození u cizinců) nepoužijeme za žádným jiným účelem než pro dodržení naší zákonné povinnosti. Spendee je regulovaný subjekt a bezpečnost vašich dat je pro nás hlavní prioritou, takže se o své osobní údaje nemusíte bát.


🇬🇧

Anti-Money Laundering law (AML law)

After receiving a PSD2 license from the Czech National Bank (CNB) we are required to comply with the requirements of Anti-Money Laundering Law. What does it mean and how it will affect you?

This law's objective is to prevent illegal activities on bank accounts. For example, banks have to comply with it and they are obliged to track and report suspicious activities that could be somehow connected to money laundering or financing of terrorism. Spendee is also required to comply with this law and that is why we need additional information from our users (nationality, personal ID and permanent stay address).

This information won't be used in another way than to comply with AML law.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.