How to connect Czech API banks?

Máte nějaké problémy s připojením vašeho bankovního účtu do Spendee aplikace? 😤 Připravili jsme pro vás malé návody, jelikož jsme si vědomi, že každá banka má svůj vlastní proces napojení a ne u každé banky je to tak jednoduché, jak bychom si přáli. 😇Podívejte se na seznam našich českých API bank 🇨🇿 a zjistěte, jak je úspěšně připojit: 👏🏼

Do you have any issues connecting your bank account to Spendee? 😤 We've prepared small tutorials on how to connect the following banks as we're aware they might have a different process when connecting them. Check out the list of our Czech API banks 🇨🇿 and found out how to connect them successfully: 👏🏼

The list of supported API banks:

Air Bank

Česká Spořitelna

ČSOB

Equa Bank

Fio Bank

Komerční banka

MONETA Money Bank

Raiffeisenbank


Air Bank

🇨🇿

Připojení Air Bank do Spendee je jednoduché! Dle návodu níže si přes Spendee napojíte Air Bank v několika málo krocích. 

 1. Ve Spendee běžte do: Více → Bankovní účty → Připojit účet nebo e-peněženku
 2. Vyberte zemi "Česká republika" a banku "Air Bank" 
 3. Klikněte na Pokračovat → budete přesměrování na internetové přihlášení Air Bank 
 4. Zadejte své přihlašovací údaje do internetového bankovnictví 
 5. Potvrďte přihlášení do internetového bankovnictví 
 6. Potvrďte souhlas se vstupem třetí strany (Spendee) ke svým účtům 
 7. Budete přesměrování zpět do Spendee

🇬🇧

To add Air Bank, please connect the bank from Spendee app and then confirm your identity in the Air Bank sign up page.

 1. Go to More → Bank accounts → Connect Bank 
 2. Select "Czech Republic" and "Air Bank" 
 3. Click continue to redirect to Air Bank sign up page 
 4. Confirm your identity by filling in your internet banking credentials 
 5. Agree that Spendee as a third party provider can access your bank account by clicking on "Potvrdit" 
 6. You will be redirected back to Spendee app where you can choose which accounts should be visible in Spendee 
 7. Enjoy using your connected bank in Spendee

Česká Spořitelna

🇨🇿

Pro připojení České Spořitelny prosím postupujte podle následujícího návodu:

 1. Ve Spendee aplikaci klikněte na "Přidat bankovní účet"
 2. Vyberte si ''Česko" a "Českou spořitelnu"
 3. Klikněte na Pokračovat a poté se přihlašte 
 4. Budete přesměrování na stránky České spořitelny, kde bude potřeba zadat přihlašovací údaje (stejné jako používáte do aplikace George)
 5. Potvrďte souhlas a klikněte na Rozumím

🇬🇧

To add your Česká spořitelna bank account follow these steps:

 1. Click Add new bank account in the Spendee app
 2. Choose the country Czech Republic and the provider Česká Spořitelna (API)
 3. Click Continue and then Login in the displayed pop-up window
 4. You’ll be redirected to Česká spořitelna page where you need to enter your bank account credentials (the ones you use to log in to George) — first the ID number and once you confirm it, the password too
 5. You need to agree to the displayed consent agreement — feel free to review it and then click Rozumím.

ČSOB

🇨🇿

 1. Klikněte na Přidat banku 
 2. Vyberte Českou republiku, poskytovatele ČSOB a klepněte na Pokračovat
 3. Povolte uložení přihlašovacích údajů (Zůstat přihlášen) a potvrďte tlačítkem Pokračovat
 4. Zadejte své přihlašovací údaje ČSOB Identity a klikněte na Přihlásit se (pokud nemáte ČSOB Identitu, musíte si ji v tomto kroku založit - více o založení Identity si můžete přečíst níže) 
 5. Potvrďte přístup Spendee pomocí SMS kódu/QR kódu

V případě, že nemáte ČSOB identitu, založíte ji v průběhu kroku 4.

 1. Přihlaste se do svého online bankovnictví pomocí odkazu, který naleznete v pravé části zobrazené stránky 
 2. Vytvořte si přihlašovací údaje pro ČSOB Identitu
 3. Ve Vaší e-mailové schránce naleznete e-mail s odkazem pro potvrzení vytvořením ČSOB Identity
 4. Vraťte se na stránku s vyplněním údajů ČSOB Identity při připojení do Spendee a vyplňte nově založené údaje 

🇬🇧 

 1. Click Add bank
 2. Choose the Czech Republic, the provider ČSOB and click Continue
 3. Give us the permission to store your credentials (Zůstat přihlášen) and confirm with the button Pokračovat
 4. Enter your ČSOB Identita credentials and click Log in (in case you don't have the ČSOB Identita, you need to set it up in this step - you can read more about it below) 
 5. Confirm the Spendee access via SMS code/QR code

In case you don't have the ČSOB Identita account, you need to create it at Step 4 of the connection.

 1. Log into your online banking via the link provided in the box on the right side of the screen
 2. Create your ČSOB Identita credentials
 3. Confirm via link you've received in your inbox that you really want to create these credentials
 4. Go back to the ČSOB/Spendee connection page and fill in your ČSOB Identita credentials 

Equa Bank

🇨🇿

Pro připojení Equa bank prosím postupujte podle následujícího návodu:

 1. Klikněte na "Připojit nový účet"
 2. Vyberte zemi "Česko" a banku "Equa bank" 
 3. V případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz - pokud jste už nějakou banku v minulosti napojili, tento krok se Vás netýká
 4. Potvrďte zájem o připojení účtu tlačítkem "Pokračovat" → dojde k přesměrování na přihlášení do Equa bank
 5. Vyplňte své přihlašovací údaje k Equa bank účtu a klikněte na "Přihlásit"
 6. Klikněte na "Autorizační SMS kód" a po jeho doručení jej vyplňte do pole k tomu určenému → klikněte na "Potvrdit"
 7. Odsouhlaste udělení oprávnění pro Spendee k informování o Vašich účtech kliknutím na "Povtrdit"

Po posledním potvrzení dojde k přesměrování z webu Equa bank zpět do aplikace a účet se během chvilky připojí.

🇬🇧

To add your Equa bank accounts follow these steps, please:

 1. Tap "Add a New Bank Account"
 2. Choose the "Czech Republic" and "Equa bank"
 3. In case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law - in case you've already connected any bank via API in the past, this doesn't affect you
 4. Confirm that you want to connect the account by clicking "Continue" → you'll be redirected to the Equa bank login page
 5. Fill in your login Equa bank online banking credentials and click "Login"
 6. Click "Authorize via SMS code" and once you receive it, fill it in into the displayed box → click "Confirm"
 7. Confirm that you agree to give Spendee the authority to inform about your accounts by clicking "Confirm"

After the last confirmation you'll be re-directed back to the app and the account will get connected to the app.


Fio Bank

🇨🇿

Pro připojení účtu Fio banky je nejprve třeba vygenerovat si v online bankovnictví token, který bude potřeba později vložit do odpovídajícího okna v průběhu napojování účtu. První napojení proto doporučujeme dělat prostřednictvím naší webové aplikace

 1. Přihlaste se do svého online bankovnictví
 2. Běžte do nastavení svého uživatelského účtu
 3. Vyberte v nastavení možnost "API"
 4. Klikněte na "Přidat nový token"
 5. Zvolte bankovní účet, pro který chcete token vygenerovat (jeden token lze vždy použít pouze pro jeden bankovní účet)
 6. Přístup třetích stran povolte v rozsahu "Pouze sledovat účet" 
 7. Klikněte na "Odeslat"
 8. Zkopírujte si token do schránky
 9. Token autorizujte pomocí SMS kódu a potvrďte

Token lze zobrazit a zkopírovat i později, ale bude jej třeba znovu autorizovat pomocí SMS.

Samotné napojení už je pak snadné.

 1. Vyberte zemi Česká republika 
 2. Zvolte banku Fio bank (v případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz)
 3. Vyplňte token do pole k tomu určenému - token lze využít až po pěti minutách od jeho vygenerování, proto prosím chvíli vyčkejte, pokud účet napojujete čerstvě po vygenerování tokenu 
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko

🇬🇧

In order to connect your Fio bank account, you need to get a token from your online banking first. You will need to enter this token later during the bank account connection process. We recommend using our Web App for the first connection of your bank account.

 1. Log in to your online banking
 2. Go to the settings of your online banking user account
 3. Choose the "API" option
 4. Click "Add new token"
 5. Choose the bank account for which you want to generate the token (there is always one token per bank account)
 6. Allow access for third-party apps 
 7. Confirm by clicking the "Send" button
 8. Copy the token to clipboard
 9. Authorize the token via SMS code and confirm

You can also view and copy the token later, however, you'll need to re-authorize it via SMS code.

The connection itself is very easy.

 1. Choose the Czech Republic 
 2. Choose the Fio bank (in case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law)
 3. Insert the token to the displayed box - please, bear in mind that you can only use the token after 5 minutes from its creation; please wait for a bit in case you are connecting the bank account soon after you've generated the token
 4. Confirm by clicking the Login button 

Komerční banka

🇨🇿

Než začnete napojovat svůj KB účet, ujistěte se prosím, že máte na svém mobilním zařízení staženou a aktivovanou aplikaci KB Klíč. Stáhnout si ji můžete z App Store nebo Google Play Store

Jak aktivovat KB Klíč (pokud jste jej již aktivovali v minulosti, pokračujte rovnou k samotnému napojení):

 1. Otevřete aplikaci KB Klíč a klikněte na tlačítko "Aktivovat aplikaci"
 2. Vyplňte své identifikační číslo (k nalezení ve Vaší smlouvě k účtu u KB) a aktivační kód (lze získat v bankomatech a na pobočkách Komerční banky)
 3. Vyplňte svůj PIN a potvrďte

Po aktivaci KB Klíče můžete přejít k samotnému napojení účtu do Spendee:

 1. Klikněte na Přidat banku
 2. Vyberte Českou republiku, poskytovatele Komerční banka a potvrďte kliknutím na Pokračovat
 3. Odsouhlaste uložení Vašich přihlašovacích údajů (Zůstat přihlášen) a potvďte tlačítkem Přihlásit
 4. Jděte do své KB Klíč aplikace a potvrďte souhlas
 5. Jděte zpět do Spendee a vyberte účet/účty, které chcete do Spendee napojit

🇬🇧 

Before you start connecting the bank account, please make sure you have the KB Klíč app downloaded and activated on your mobile device. In case you don't have it, please download it from App Store or Google Play Store.

How to activate the KB Klíč (you can skip this step in case you've already activated it in the past):

 1. Open the KB Klíč app and click on the "Activate the application" button
 2. Fill in your Identification number (which you can find in your contract) and Activation Code (you can get it at a KB ATM or at a KB branch)
 3. Insert your PIN code and verify it

Once the KB klíč is all set up, you can start connecting the bank account in Spendee:

 1. Click Add bank in your Spendee app
 2. Choose the Czech Republic, the provider Komerční banka and click Continue
 3. Give us the permission to store your credentials (Zůstat přihlášen) and confirm with the button Přihlásit
 4. Fill in the Username/Certificate and click Continue (Pokračovat)
 5. You will be then asked to go to the KB Klíč app and confirm the permission
 6. Once the permission is confirmed, go back to Spendee app and choose the bank account you want to connect into Spendee

MONETA Money Bank

🇨🇿

Pro připojení MONETA Money Bank bank prosím postupujte podle následujícího návodu:

 1. Klikněte na "Připojit nový účet"
 2. Vyberte zemi "Česko" a banku "Moneta" 
 3. V případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz - pokud jste už nějakou banku v minulosti napojili, tento krok se Vás netýká
 4. Potvrďte zájem o připojení účtu tlačítkem "Pokračovat" → dojde k přesměrování na přihlášení do MONETA Money Bank
 5. Potvrďte, že chcete udělit přístup a vyplňte své přihlašovací údaje k MONETA Money Bank účtu
 6. Klikněte na "Odeslat mobilní klíč" a po jeho doručení jej vyplňte do pole k tomu určenému → klikněte na "Udělit přístup"
 7. Odsouhlaste udělení oprávnění pro Spendee k informování o Vašich účtech kliknutím na "Udělit přístup"

Po posledním potvrzení dojde k přesměrování z webu MONETA Money Bank zpět do aplikace a účet se během chvilky připojí.

🇬🇧

To add your MONETA Money Bank accounts follow these steps, please:

 1. Tap "Add a New Bank Account"
 2. Choose the "Czech Republic" and "Moneta"
 3. In case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law - in case you've already connected any bank via API in the past, this doesn't affect you
 4. Confirm that you want to connect the account by clicking "Continue" → you'll be redirected to the MONETA Money Bank login page
 5. Confirm that you want to give Spendee access to the bank account and enter your MONETA Money Bank online banking credentials → click "Confirm"
 6. Click "Send SMS key" and once you receive it, fill it in into the displayed box → click "Grant access" 

After the last confirmation, you'll be redirected back to the app and your account will be connected to the app. 


Raiffeisenbank

🇨🇿

Pro připojení Raiffeisenbank,   postupujte  podle  následujícího návodu:

1. Klikněte   na   "Napojit bankovní účet"
2. Vyberte "Česko" a "Raiffeisenbank"
3. Klikněte "Pokračovat" a   budete   přesměrováni   na   responzivní web Raiffeisenbank
4. Zde   zadejte   stejné přihlašovací údaje jako do interntového bankovnictví a klikněte   na   "Přihlásit   se  "
5. Kliknutím   na   tlačítko s   textem   "ANO"   povolte   aplikaci Spendee přístup k datům
6. Poté   budete   přesměrováni zpět do   aplikace   Spendee,   kde     si   můžete   vybrat  , které z vašich účtů  chcete   ve Spendee   zobrazit

🇬🇧

To add Raiffeisenbank, please connect the bank from Spendee app and then confirm your identity in Raiffeisenbank sign up page.

1. Go to Settings -> Bank accounts -> Connect Bank
2. Select "Czech Republic" and "Raiffeisenbank"
3. Click continue to redirect to Raiffeisenbank sign up page
4. Confirm your identity by filling in your internet banking credentials
5. Agree that Spendee as a third-party provider can access your bank account by clicking on "Potvrdit"
6. You will be redirected back to Spendee app where you can choose which of your payment accounts should be visible in Spendee

 Enjoy using your connected bank in Spendee!

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.