Add MONETA Money Bank

🇨🇿

Pro připojení MONETA Money Bank bank prosím postupujte podle následujícího návodu:

 1. Klikněte na "Připojit nový účet"
 2. Vyberte zemi "Česko" a banku "Moneta" 
 3. V případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz - pokud jste už nějakou banku v minulosti napojili, tento krok se Vás netýká
 4. Potvrďte zájem o připojení účtu tlačítkem "Pokračovat" → dojde k přesměrování na přihlášení do MONETA Money Bank
 5. Potvrďte, že chcete udělit přístup a vyplňte své přihlašovací údaje k MONETA Money Bank účtu
 6. Klikněte na "Odeslat mobilní klíč" a po jeho doručení jej vyplňte do pole k tomu určenému → klikněte na "Udělit přístup"
 7. Odsouhlaste udělení oprávnění pro Spendee k informování o Vašich účtech kliknutím na "Udělit přístup"

Po posledním potvrzení dojde k přesměrování z webu MONETA Money Bank zpět do aplikace a účet se během chvilky připojí.

🇬🇧

To add your MONETA Money Bank accounts follow these steps, please:

 1. Tap "Add a New Bank Account"
 2. Choose "Czech Republic" and "Moneta"
 3. In case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law - in case you've already connected any bank via API in the past, this doesn't affect you
 4. Confirm that you want to connect the account by clicking "Continue" → you'll be re-directed to the MONETA Money Bank login page
 5. Confirm that you want to give Spendee access to the bank account and enter your MONETA Money Bank online banking credentials → click "Confirm"
 6. Click "Send SMS key" and once you receive it, fill it in into the displayed box → click "Grant access" 

After the last confirmation you'll be re-directed back to the app and the account will get connected to the app.