Add Equa bank

🇨🇿

Pro připojení Equa bank prosím postupujte podle následujícího návodu:

 1. Klikněte na "Připojit nový účet"
 2. Vyberte zemi "Česko" a banku "Equa bank" 
 3. V případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz - pokud jste už nějakou banku v minulosti napojili, tento krok se Vás netýká
 4. Potvrďte zájem o připojení účtu tlačítkem "Pokračovat" → dojde k přesměrování na přihlášení do Equa bank
 5. Vyplňte své přihlašovací údaje k Equa bank účtu a klikněte na "Přihlásit"
 6. Klikněte na "Autorizační SMS kód" a po jeho doručení jej vyplňte do pole k tomu určenému → klikněte na "Potvrdit"
 7. Odsouhlaste udělení oprávnění pro Spendee k informování o Vašich účtech kliknutím na "Povtrdit"

Po posledním potvrzení dojde k přesměrování z webu Equa bank zpět do aplikace a účet se během chvilky připojí.

🇬🇧

To add your Equa bank accounts follow these steps, please:

 1. Tap "Add a New Bank Account"
 2. Choose "Czech Republic" and "Equa bank"
 3. In case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law - in case you've already connected any bank via API in the past, this doesn't affect you
 4. Confirm that you want to connect the account by clicking "Continue" → you'll be re-directed to the Equa bank login page
 5. Fill in your login Equa bank online banking credentials and click "Login"
 6. Click "Authorize via SMS code" and once you receive it, fill it in into the displayed box → click "Confirm"
 7. Confirm that you agree to give Spendee the authority to inform about your accounts by clicking "Confirm"

After the last confirmation you'll be re-directed back to the app and the account will get connected to the app.