Add Fio bank

🇨🇿

Pro připojení účtu Fio banky je nejprve třeba vygenerovat si v online bankovnictví token, který bude potřeba později vložit do odpovídajícího okna v průběhu napojování účtu. První napojení proto doporučujeme dělat prostřednictvím naší webové aplikace

 1. Přihlaste se do svého online bankovnictví
 2. Běžte do nastavení svého uživatelského účtu
 3. Vyberte v nastavení možnost "API"
 4. Klikněte na "Přidat nový token"
 5. Zvolte bankovní účet, pro který chcete token vygenerovat (jeden token lze vždy použít pouze pro jeden bankovní účet)
 6. Přístup třetích stran povolte v rozsahu "Pouze sledovat účet" 
 7. Klikněte na "Odeslat"
 8. Zkopírujte si token do schránky
 9. Token autorizujte pomocí SMS kódu a potvrďte

Token lze zobrazit a zkopírovat i později, ale bude jej třeba znovu autorizovat pomocí SMS.

Samotné napojení už je pak snadné.

 1. Vyberte zemi Česká republika 
 2. Zvolte banku Fio bank (v případě, že je tato banka první, kterou napojujete, budete vyzváni k vyplnění potřebných údajů v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz)
 3. Vyplňte token do pole k tomu určenému - token lze využít až po pěti minutách od jeho vygenerování, proto prosím chvíli vyčkejte, pokud účet napojujete čerstvě po vygenerování tokenu 
 4. Potvrďte kliknutím na tlačítko

🇬🇧

In order to connect your Fio bank account, you need to get a token from your online banking first. You will need to enter this token later to the given screen during the bank account connection process later. We recommend to use our Web App for the first connection of your bank account.

 1. Log in to your online banking
 2. Go to the settings of your online banking user account
 3. Choose the "API" option
 4. Click "Add new token"
 5. Choose the bank account for which you want to generate the token (there is always one token per bank account)
 6. Allow the access for third-party apps 
 7. Confirm by clicking the "Send" button
 8. Copy the token to clipboard
 9. Authorize the token via SMS code and confirm

You can also view and copy the token later, however, you'll need to re-authorize it via SMS code.

The connection itself is very easy.

 1. Choose Czech Republic 
 2. Choose the Fio bank (in case this is the first time you are connecting a bank account, you will be asked to enter the needed information with regards to the Anti-Money Laundering Law)
 3. Insert the token to the displayed box - please, bear in mind that you can only use the token after 5 minutes from its creation; please wait for a bit in case you are connecting the bank account soon after you've generated the token
 4. Confirm by clicking the Login button