Add Komerční banka

🇬🇧 

Before you start connecting the bank account, please make sure you have the KB Klíč app downloaded and activated on your mobile device. In case you don't have it, please download it from App Store or Google Play Store

How to activate the KB Klíč (you can skip this step in case you've already activated it in the past):

 1. Open the KB Klíč app and click on the "Activate the application" button
 2. Fill in your Identification number (which you can find in your contract) and Activation Code (you can get it at a KB ATM or at a KB branch)
 3. Insert your PIN code and verify it

Once the KB klíč is all set up, you can start connecting the bank account in Spendee:

 1. Click Add bank in your Spendee app
 2. Choose Czech Republic, the provider Komerční banka and click Continue
 3. Give us the permission to store your credentials (Zůstat přihlášen) and confirm with the button Přihlásit
 4. Fill in the Username/Certificate and click Continue (Pokračovat)
 5. You will be then asked to go to the KB Klíč app and confirm the permission
 6. Once the permission is confirmed, go back to Spendee app and choose the bank account you want to connect into Spendee

🇨🇿

Než začnete napojovat svůj KB účet, ujistěte se prosím, že máte na svém mobilním zařízení staženou a aktivovanou aplikaci KB Klíč. Stáhnout si ji můžete z App Store nebo Google Play Store

Jak aktivovat KB Klíč (pokud jste jej již aktivovali v minulosti, pokračujte rovnou k samotnému napojení):

 1. Otevřete aplikaci KB Klíč a klikněte na tlačítko "Aktivovat aplikaci"
 2. Vyplňte své identifikační číslo (k nalezení ve Vaší smlouvě k účtu u KB) a aktivační kód (lze získat v bankomatech a na pobočkách Komerční banky)
 3. Vyplňte svůj PIN a potvrďte

Po aktivaci KB Klíče můžete přejít k samotnému napojení účtu do Spendee:

 1. Klikněte na Přidat banku
 2. Vyberte Českou republiku, poskytovatele Komerční banka a potvrďte kliknutím na Pokračovat
 3. Odsouhlaste uložení Vašich přihlašovacích údajů (Zůstat přihlášen) a potvďte tlačítkem Přihlásit
 4. Jděte do své KB Klíč aplikace a potvrďte souhlas
 5. Jděte zpět do Spendee a vyberte účet/účty, které chcete do Spendee napojit