Add ČSOB

🇬🇧 

When connecting ČSOB, the first step is to grant permissions for open banking services in your online banking.

 1. Log in to your online banking and open the Settings
 2. Choose the Open Banking Services option
 3. Choose the bank account you want to grant the permissions for.
 4. Click Modify
 5. Enable access to Account information and Balance confirmation
 6. Activate new settings and confirm the activation with the SMS code/QR code. 

Once you you've granted the permissions, you can start the process of connecting your bank account to Spendee. 

 1. Click Add bank
 2. Choose the Czech Republic, the provider ČSOB and click Continue
 3. Give us the permission to store your credentials (Zůstat přihlášen) and confirm with the button Pokračovat
 4. Enter your ČSOB Identita credentials and click Log in (in case you don't have the ČSOB Identita, you need to set it up in this step - you can read more about it below) 
 5. Confirm the Spendee access via SMS code/QR code

In case you don't have the ČSOB Identita account, you need to create it at Step 4 of the connection.

 1. Log into your online banking via the link provided in the box on the right side of the screen
 2. Create your ČSOB Identita credentials
 3. Confirm via link you've received in your inbox that you really want to create these credentials
 4. Go back to the ČSOB/Spendee connection page and fill in your ČSOB Identita credentials 

🇨🇿

Před připojením banky prosím povolte ve svém online bankovnictví přístup třetích stran v rámci otevřeného bankovnictví.

 1. Přihlaste se do svého online bankovnictví a otevřete Nastavení
 2. Vyberte Služby otevřeného bankovictví
 3. Zvolte účet, ke kterému chcete přístup udělit. 
 4. Klikněte na Změnit
 5. Povolte přístup pro Informování o účtu a Potvrzení zůstatku
 6. Klikněte na Aktivovat navržené změny a potvrďte zadáním SMS kódu/QR kódem

Až povolíte přístup třetích stran, můžete přejít k samotnému napojení účtu ve Spendee.

 1. Klikněte na Přidat banku 
 2. Vyberte Českou republiku, poskytovatele ČSOB a klepněte na Pokračovat
 3. Povolte uložení přihlašovacích údajů (Zůstat přihlášen) a potvrďte tlačítkem Pokračovat
 4. Zadejte své přihlašovací údaje ČSOB Identity a klikněte na Přihlásit se (pokud nemáte ČSOB Identitu, musíte si ji v tomto kroku založit - více o založení Identity si můžete přečíst níže) 
 5. Potvrďte přístup Spendee pomocí SMS kódu/QR kódu

V případě, že nemáte ČSOB identitu, založíte ji v průběhu kroku 4.

 1. Přihlaste se do svého online bankovnictví pomocí odkazu, který naleznete v pravé části zobrazené stránky 
 2. Vytvořte si přihlašovací údaje pro ČSOB Identitu
 3. Ve Vaší e-mailové schránce naleznete e-mail s odkazem pro potvrzení vytvořením ČSOB Identity
 4. Vraťte se na stránku s vyplněním údajů ČSOB Identity při připojení do Spendee a vyplňte nově založené údaje